POSLOVNO TEHNIČKI CENTAR
PREGLED INFORMACIJA O POSLOVNIM SUBJEKTIMA - ordinacije
 
 

Tražite informacije o poslovnim subjektima?

Link na pregled svih poslovnih informacija Internet usluge

Pregled informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta prodaje i nabave, istraživanje konkurencije, pregled cijena i ponude konkurencije, kvalitetna izradu poslovnih planova i investicijskih elaborata za kredite, konzultacije i savjeti vezani uz trgovačko i građansko i radno pravo, poreze i financije.

Pregled svih internet usluga kao što su: izrada web stranica, web marketing, hosting...

Poslovne informacija važne su za postizanje konkurentske prednosti, važne su za kvalitetan marketing, poslovna pregovaranja, upravljanje ljudskim resursima, planiranje novih prodajnih strategija...


 
Web portal za poslovne informacije
Datum zadnjeg ažuriranja: 5. 12. 2022.
ŠIFRA UPITA: 354C4 FD0E2 21DD5 C6D75 49D15 05D06 A42E1 9F9E4 29936 05FC2 85AC0
Statistika: Broj upita za ordinacije: 654 - Broj upisa za ordinacije: 49 - Broj članaka sa pojmom ordinacije: 864 - Broj priloga za pojam ordinacije: 686 - Broj upita za ordinacije: 953 - Broj linkova prema ordinacije: 152 - Prosječni dnevni broj pretraživanja za ordinacije: 821 - Ostali pojmovi slični pojmu ordinacije: 814