Informacije o prirezu na porez na dohodak

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Odluka o prirezu na porez na dohodak

Kratki pregled iz sadržaja o prirezu na porez na dohodak Propisi Prirez na porez na dohodak plaća se na proez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Tražilice Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom u djelatnosti zdravstva

Kratki pregled iz sadržaja o načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom u djelatnosti zdravstva Propisi Nadzor nad stručnim radom (u daljnjem tekstu: nadzor) organizacije zdravstva i zdravstvenih radnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom provodi se na način propisan ovim pravilnikom. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraga propisa Pretraživanje


NAZIV: Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

Kratki pregled iz sadržaja o visini naknade za polaganje vozačkog ispita Propisi Visine naknada za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznose: Red. Visina naknade - Naziv nastavnog predmeta - 1. Pružanje prve pomoći, 2. Prometna i sigurnosna pravila, 3. Upravljanje vozilom na motorni pogon (za kategoriju ili vrstu vozila)... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Napredno pretraživanje Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju kladioničkih igara

Kratki pregled iz sadržaja o priređivanju kladioničkih igara Propisi U Pravilniku o priređivanju kladioničkih igara (»Narodne novine«, br. 167/03) članak 6. stavak 3. mijenja se i glasi: (3) Hrvatska Lutrija d.o.o. može uplate za klađenje primati i na uplatnim mjestima koja zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da se u tom prostoru obavlja isključivo djelatnost priređivanja lutrijskih igara na sreću i da ima odobrenje Ministarstva financija. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva

Kratki pregled iz sadržaja o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva Propisi Ovim se pravilnikom utvrđuju: • dodatni dokumenti potrebni za izdavanje odobrenja za rad koje su osnivači mirovinskih osiguravajućih društava dužni podnijeti Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija); • sadržaj i oblik tih dokumenata; • postupak usklađivanja organizacije i poslovanja osiguravajućih društava koja su obavljala poslove mirovinskog osiguranja s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: Zakon). Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika

Kratki pregled iz sadržaja o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika Pravila Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Besplatno Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

Kratki pregled iz sadržaja o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica Pregled (1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na električnu opremu koja je namjenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica određenih u stavku 2. ovoga članka, propisuje sigurnosne zahtjeve i uvjete koji moraju biti ispunjeni za stavljanje električne opreme na tržište. (2) U smislu odredbi ovoga Pravilnika naziv »ektrična oprema« označava svaku opremu namijenjenu za uporabu unutar raspona nazivnih izmjeničnih napona između 50 V do 1000 V i unutar raspona nazivnih istosmjernih napona između 75 V do 1500 V, osim opreme i pojava propisanih u Dodatku II ovoga Pravilnika. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske

Kratki pregled iz sadržaja o ugovorima za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske Katalog Ovim Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada za radnika kada obavlja poslove i radne zadaće za poslodavca zdravstvenog radnika privatne prakse, domaću i/ili stranu fizičku osobu ili grupu fizičkih osoba (»grupna privatna praksa«), koji je/su, temeljem rješenja ministra zdravstva iz članka 142. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon) dobili odobrenje da obavljaju djelatnost osobnim radom u jedinici privatne prakse: u ordinaciji, laboratoriju, ljekarni, medicinsko-biokemijskom laboratoriju, zdravstvenoj njezi i rehabilitaciji bolesnika u kući, zubnom laboratoriju i jedinici za fizikalnu terapiju. Ovim Kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada i za radnika na radu u zdravstvenim ustanovama: zdravstvenim ustanovama, poliklinikama, ljekarničkim ustanovama, općim i specijalnim bolnicama, ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o električnoj opremi namijenjenoj ..., o ugovorima za djelatnost zdravstva ..., o prirezu na porez na dohodak, o načinu obavljanja nadzora nad ..., o visini naknade za polaganje vozačkog ..., o priređivanju kladioničkih igara, o izdavanju odobrenja za rad ..., o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni ...

Poslovni imenik - adrese, telefoni, e-mail

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Zajednica povratnika Hrvatske Zajednica povratnika Hrvatske Autoset d.o.o. Autoset d.o.o. Prijevodi Tudor Prijevodi Tudor Nautički turizam Cima Nautički turizam Cima ANMA ronilački centar ANMA ronilački centar Oprema Tina Oprema Tina Elektro servis Panjkrc Elektro servis Panjkrc Institut za fiziku Institut za fiziku Nanbudo klub 7 Nanbudo klub 7 T dizajn T dizajn Škola Šimunić Škola Šimunić Mile Batinić Mile Batinić ZD Međimurje ZD Međimurje Radulović d.o.o. Radulović d.o.o. Nordic Chamber Nordic Chamber Obrt Barbara Obrt Barbara Klis-trgovina d.o.o. Klis-trgovina d.o.o. MiJ elektronik MiJ elektronik Radio Slavonija Radio Slavonija Društvo bibliotekara Istre Društvo bibliotekara Istre Imenici Imenik