Informacije o postupku prijave i odjave turista ...

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turis

Kratki pregled iz sadržaja o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turis Propisi Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadžaj obrasca prijave i odjave boravka turista turističkoj zajednici općine, grada, njihovim podružnicama - turističkim društvima i turističkoj zajednici mjesta, (u daljnjem tekstu: turistička zajednica) i način vođenja popisa turista, te način vođenja popisa turista koji su dužne voditi pravne i fizičke osobe, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu. OBRAZAC PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA TURISTA Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava

Kratki pregled iz sadržaja o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava Propisi U Pravilniku o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava, »Narodne novine« 5/2009«, (dalje u tekstu: Pravilnik), članak 2, stavak 5. mijenja se i glasi: »Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika. Pohađanje kolegija 1. i 2. iz članka 8 stavak 3., unutar programa za polaganje ispita, uvjet je za pristupanje ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima, a kandidatima koji odslušaju navedene kolegije Agencija će o tome izdati potvrdu. Pohađanje kolegija 1. i 2. iz članka 8, stavak 4., te sadržaja »Aktuarstvo u mirovinskom osiguranju« iz kolegija 6. unutar programa za polaganje ispita je uvjet za ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o kriterijima za priznavanje naziva primarijus

Kratki pregled iz sadržaja o kriterijima za priznavanje naziva primarijus Propisi Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine - specijalistima i doktorima stomatologije - specijalistima te način rada Komisije za priznavanje naziva primarijus (u daljnjem tekstu Komisija). Komisiju imenuje ministar zdravstva iz redova nastavnika medicinskog i stomatološkog fakulteta i istaknutih medicinskih i stomatoloških stručnjaka. Komisija ima predsjednika i četiri člana. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o Registru godišnjih financijskih izvještaja

Kratki pregled iz sadržaja o Registru godišnjih financijskih izvještaja Propisi Ovim se Zakonom utvrđuju osnove za ustrojavanje Registra godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar), njegov sadržaj i način vođenja. II. REGISTAR Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Kratki pregled iz sadržaja o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom Propisi Ovim se Pravilnikom utvrđuju: – opći i posebni uvjeti koji se odnose na zdravstvenu ispravnost predmeta koji dolaze ili mogu doći, direktno ili indirektno u neposredan dodir s hranom (u daljem tekstu: »predmeti«) – opći i posebni uvjeti koji se odnose na zdravstvenu ispravnost materijala od kojih su izrađeni predmeti (u daljem tekstu: »materijali«) Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Obiteljski zakon - 1998

Kratki pregled iz sadržaja o Obiteljskom zakonu - stari Propisi Ovim se Zakonom uređuje brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, posvojenje, skrbništvo, učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca te postupci nadležnih tijela u svezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj

Kratki pregled iz sadržaja o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj Propisi Ovim Zakonom Republika Hrvatska prihvaća članstvo u Inter-američkoj banci za razvoj (u daljnjem tekstu: Banka) u skladu sa Sporazumom o osnivanju Banke i svih načina i uvjeta članstva utvrđenih Rezolucijom Izvršnog Odbora Banke (od 21. travnja t993. godine) o članstvu država koje su ranije bile dijelom bivše SFRJ. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama

Kratki pregled iz sadržaja o igrama na sreću i zabavnim igrama Propisi Igrama na sreću, prema ovom zakonu, smatraju se loto, sportska prognoza, veldo, binga, lutrija, tombola, klađenje, igre na stolovima i druge igre u kojima se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitaka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ne ovisi od znanja ili umješnosti sudionika u igri, već od slučaja ili nekog drugog neizvjesnog događaja. Igre na sreću su i igre na automatima koji isplaćuju dobitak u novcu, žetonima ili stvarima (u daljnjem tekstu automati za igre na sreću). Odredbe ovoga zakona o igrama na sreću, ne odnose se na ugovore na sreću koje međusobno sklapaju građani, niti na nagradne natječaje koji se priređuju radi privredne reklame pod uvjetom da se ne vrši posebna uplata za učešće u natječaju. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o prihvaćanju članstva Republike ..., o igrama na sreću i zabavnim igrama, o postupku prijave i odjave turista ..., o uvjetima za stjecanje i provjeru ..., o kriterijima za priznavanje naziva ..., o Registru godišnjih financijskih ..., o zdravstvenoj ispravnosti predmeta ..., o Obiteljskom zakonu - stari

Poslovni imenik - adresar, e-mail adrese

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Dubrovnik on-line taxi Dubrovnik on-line taxi Hotel Stipe Hotel Stipe Holeš d.o.o. Holeš d.o.o. Argus d.o.o. Argus d.o.o. Tiskara Munger Tiskara Munger Villa Paradise Villa Paradise Barbara apartmani Barbara apartmani ŠPK Top Step ŠPK Top Step Hieros d.o.o. Hieros d.o.o. Apartmani Modrušan Apartmani Modrušan D.O.S.S. Automobili d.o.o. D.O.S.S. Automobili d.o.o. T3 CRO T3 CRO Točka na i d.o.o. Točka na i d.o.o. Profil-gips d.o.o. Profil-gips d.o.o. Osječki sajam d.o.o. Osječki sajam d.o.o. Dječji vrtić Radost Dječji vrtić Radost Hipermarketi Coop d.o.o. Hipermarketi Coop d.o.o. Boja - mont d.o.o. Boja - mont d.o.o. Izviđački klub Javor Izviđački klub Javor Agoram d.o.o. Agoram d.o.o. Hrvatski imenik Imenik