Informacije o početku izdavanja iskaznica ...

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Odluka o izmjeni i dopuni odluke o početku izdavanja iskaznica zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postojeće iskaznice

Kratki pregled iz sadržaja o početku izdavanja iskaznica zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postojeće iskaznice Propisi U članku 1.stavku 2. Odluke o početku izdavanja Iskaznice zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postojeće iskaznice ("Narodne novine" broj 81/94) mijenja se i glasi: Zamjena iskaznica izvršit će se u područnim uredima Zavoda u Karlovcu, Pazinu , Rijeci i Vinkovcima (područje Županija: Karlovačke, Istarske, Promorsko-Goranske i Vukovarsko-Srijemske) do 31. prosinca 1995. godine, kojim danom postojeća iskaznica korisnika zdravstvene zaštite izdane u navedenim područnim uredima Zavoda prestaje biti isprava kojom se dokazuje status osigurane osobe u Zavodu, osim za osigurane osobe koje prebivaju, odnosno imaju uobičajeno boravište na području navedenih podrčnih ureda Zavoda, a sjedište obveznika, uplate doprinosa se nalazi izvan navedenih područnih ureda. Iza stavka 2. dodaju se nove stavke 3. i 4. koje glase: "Zamjena iskaznica u ostalim područnim uredima Zavoda izvršit će se najkasnije 30. lipnja 1996. godine. Ovlašćuje se Zavod da utvrdi ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Kratki pregled iz sadržaja o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom Propisi Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina cestarine za uporabu autocesta: »Zagreb - Velika Kopanica«, »Zaprešić - Krapina«, »Zagreb - Goričan« i objekta s naplatom »Krčki most«, po skupinama vozila i naplatnim postajama. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

Kratki pregled iz sadržaja o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj Propisi U Uredbi o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/96 i 7/98), u članku 11. stavku 1. brišu se riječi: »3. Strmica-Bosansko Grahovo, 6. Orah-Orahovlje, 7. Mali Prolog-Crveni Grm, 9. Slavonski Šamac-Bosanski Šamac«, a iza dosadašnje točke 11. dodaju se riječi: »12. Gunja-Brčko«. U stavku 2. dodaju se nove riječi: »8. Slavonski Šamac-Bosanski Šamac, 9. Strmica-Bosansko Grahovo, 10. Orah-Orahovlje, 11. Mali Prolog-Crveni Grm, 12. Svilaj-Donji Svilaj i 13. Gornji Brgat-Ivanica.«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pošti

Kratki pregled iz sadržaja o pošti Propisi Članak 12. Pravilnika o pošti ("Narodne novine", br. 37/95) mijenja se i glasi: "(1) Ugovoreni poštanski ured posluje na temelju ugovora što ga u tu svrhu zaključuje HPT i pravna ili fizička osobavlasnik ili korisnik poslovnog prostora, u kojemu se usluge obavljaju. (2) Poštanski broj ugovorenog poštanskog ureda odreduje HPT, a naziv se određuje prema nazivu mjesta u kojemu se nalazi ugovoreni poštanski ured. (3) HPT će tehnološkim propisima odrediti način i postupak za osnivanje i poslovanje ugovorenih poštanskih ureda. (4) HPT će tehnološki propis iz stavka 3. ovog članka donijeti najkasnije u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog pravilnika. " Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Kratki pregled iz sadržaja o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja Propisi Ovim Pravilnikom propisuju se vrste ukrasnog bilja koje se mogu certificirati i uvjeti certifikacije poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (u daljnjem tekstu: poljoprivredni reprodukcijski materijal); uvjeti u smislu podrijetla, autentičnosti sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja; uvjeti proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; nadzor rada laboratorija; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sadnom materijalu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; uvjeti trgovine poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na veliko i malo; dokumenti koji ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o obrascima prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine

Kratki pregled iz sadržaja o obrascima prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine Propisi Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine te način njihova popunjavanja. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva

Kratki pregled iz sadržaja o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva Propisi (1) Ovim Pravilnikom propisuju se rokovi i mjerila za objavu javnog poziva, kao i način provođenja postupka javnog poziva prijevoznicima na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na linijama na kojima je zahtjev za obnovu dozvole odbijen (članak 28. stavak 2. Zakona) na linijama na kojima je dozvola prestala važiti prije isteka roka (članak 29. stavak 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu) i za nove međusobno neusklađene linije (članak 31. stavak 3. Zakona). (2) Ovim Pravilnikom utvrđuje se i nadležnost tijela zaduženih za provođenje postupka javnog poziva i nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika. (3) Pravo podnošenja ponuda po javnom pozivu imaju svi prijevoznici bez obzira na sjedište/prebivalište. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi

Kratki pregled iz sadržaja o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi Propisi Ovim se pravilnikom propisuje postupak izradbe, izdavanja i objave hrvatskih normi te utvrđuju pravila za označivanje hrvatskih normi. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o načinu provođenja, rokovima ..., o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih ..., o početku izdavanja iskaznica ..., o visini cestarine za uporabu autocesta ..., o graničnim prijelazima u Republici ..., o pošti, o stavljanju na tržište poljoprivrednog ..., o obrascima prokazne izjave ...

Poslovni imenik - adresar

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Graditelj Ive Graditelj Ive Vaba d.d. banka Vaba d.d. banka Agregat d.o.o. Agregat d.o.o. Apartmani Verović Rab Apartmani Verović Rab Begen d.o.o. Begen d.o.o. Apartmani Anita Apartmani Anita TechCentar TechCentar Lucatella d.o.o. Lucatella d.o.o. Rukometni klub Odema Rukometni klub Odema Viki d.o.o. Viki d.o.o. Crveni križ Rijeka Crveni križ Rijeka SDP Fužine SDP Fužine S-Leasing S-Leasing Artes d.o.o. Artes d.o.o. Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. Agroproteinka d.d. Agroproteinka d.d. Autoklub Sisak Autoklub Sisak Split film festival Split film festival Gradnet d.o.o. Gradnet d.o.o. Palmex d.o.o. Palmex d.o.o. Hrvatski imenik Imenik