Informacije o obveznim osiguranjima u prometu

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Kratki pregled iz sadržaja o obveznim osiguranjima u prometu Propisi U Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine«, br. 151/05.) u članku 2. stavku 1. točki 3. riječi: »(u daljnjem tekstu: vlasnika)« brišu se. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Kratki pregled iz sadržaja o Hrvatskoj radioteleviziji Propisi U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br. 28/90., 35/91., 33/92., 43/92 - pročišćeni tekst, 94/93. i 24/96.) naziv poglavlja I. "Javno poduzeće" mijenja se i glasi: "Temeljne odredbe". Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

Kratki pregled iz sadržaja o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Propisi U Zakonu o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 132/98.) članak 3. mijenja se i glasi: »Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje: 1) dobrovoljac je osoba koja se sukladno uvjetima iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona pravodobno prijavila za ukrcaj i koja prihvati ponudu prijevoznika upućenu svim putnicima da odustanu od svoje rezervacije u zamjenu za pogodnosti, 2) domaći prijevoz je prijevoz zrakoplovom kod kojega se, prema ugovoru o prijevozu, mjesto polaska i mjesto odredišta nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, 3) korisnik aerodroma je pravna osoba odgovorna za zračni prijevoz putnika s dotičnog aerodroma ili prema dotičnom aerodromu, 4) izvanredne okolnosti smatrat će se da postoje kada učinak odluke u pogledu upravljanja zračnim prometom vezane za određeni zrakoplov na određeni dan dovede do dužeg kašnjenja, kašnjenja zrakoplova preko noći ili otkazivanja jednog ili više letova ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o prestanku rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale

Kratki pregled iz sadržaja o prestanku rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale Propisi Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje s radom Ured Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale (u daljnjem tekstu: Ured), a Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale (»Narodne novine«, broj 70/2001), prestaje važiti. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa

Kratki pregled iz sadržaja o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa Propisi 1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za označavanje (deklariranje) i stavljanje na tržište krmnih smjesa. 2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u skladu s odredbama posebnih propisa koji se odnose na: (a) krmiva, (b) dodatke hrani za životinje, (c) nepoželjne i zabranjene tvari i proizvode u hranidbi životinja, (d) određivanje maksimalnih dopuštenih količina rezidua pesticida na ili u proizvodima namijenjenim hranidbi životinja ili prehrani ljudi, (e) organizaciju tržišta poljoprivrednim proizvodima, (f) određene proizvode koji se koriste u hranidbi životinja, (g) hranu za životinje s posebnim hranidbenim potrebama. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Kratki pregled iz sadržaja o zaštiti tržišnog natjecanja Propisi U Zakonu o zaštiti tržišnoga natjecanja ("Narodne novine", br. 48/95. i 52/97.) članku 23. stavku 3. riječi: "ministar nadležan za trgovinu (u daljnjem tekstu: ministar)" zamjenjuju se riječima: "ravnatelj Agencije." U stavku 2. riječi: "šezdeset dana" zamjenjuju se riječima: "devedeset dana". Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Kratki pregled iz sadržaja o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga Propisi U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (" Narodne novine", br.114/93.) u članku 3. stavak 6. mijenja se i glasi: Bez dokaza o plaćenom porezu na promet odnosno bez dokaza o oslobođenju od plaćanja poreza, nsim pri privremenom uvozu, ne može se obaviti registracija motornog vozila. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o proizvodima od mesa

Kratki pregled iz sadržaja o proizvodima od mesa Propisi (Predmet) Ovim se Pravilnikom uređuju opći i minimalni zahtjevi koje u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju ispunjavati proizvodi od mesa životinja za klanje i divljači (u daljnjem tekstu: proizvodi), a odnosi se na: – nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati, – sastav i senzorna svojstva, – vrstu i količinu sirovina te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi, – tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi, – dodatne ili specifične zahtjeve glede deklariranja ili označavanja, – uzorkovanje i analitičke metode radi kontrole kakvoće. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o primjeni Zakona o porezu na promet ..., o proizvodima od mesa, o obveznim osiguranjima u prometu, o Hrvatskoj radioteleviziji, o obveznim i stvarnopravnim odnosima ..., o prestanku rada Ureda Vlade Republike ..., o označavanju (deklariranju) ..., o zaštiti tržišnog natjecanja

Poslovni imenik - adresar

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Fibis d.o.o. Fibis d.o.o. AECF Zagreb AECF Zagreb Udruga Spectrum Udruga Spectrum Atelier Rupčić Atelier Rupčić Laura d.o.o. Laura d.o.o. GRWireless, udruga GRWireless, udruga Agan Inžinjering d.o.o. Agan Inžinjering d.o.o. Vaterpolo Agram Vaterpolo Agram Marvel gradnja d.o.o. Marvel gradnja d.o.o. ZG baseball savez ZG baseball savez Visage obrt Visage obrt Studenac d.o.o. Studenac d.o.o. Samostalni sindikat Coca-Cole Samostalni sindikat Coca-Cole Eko-Knez d.o.o. Eko-Knez d.o.o. KLA-ROM d.o.o. KLA-ROM d.o.o. APM-Graditeljstvo d.o.o. APM-Graditeljstvo d.o.o. Submania, društvo Submania, društvo Efectus info d.o.o. Efectus info d.o.o. Devas media Devas media ORKA LAB p.t.o. ORKA LAB p.t.o. Hrvatski imenik Imenik