Informacije o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

Kratki pregled iz sadržaja o iskaznici i znački sanitarnog inspektora Propisi U Pravilniku o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (»Narodne novine« br. 106/99, 114/99 i 107/00) članak 3. mijenja se i glasi: »Obrazac iskaznice višeg sanitarnog inspektora (obrazac »A«) i sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva (obrazac »B«) sadrži: a) na prednjoj strani iskaznice: 1. utisnut grb Republike Hrvatske, 2. natpis: »Republika Hrvatska«, 3. natpis: »Ministarstvo zdravstva«, 4. naziv: »službena iskaznica viši sanitarni inspektor« (obrazac »A«) odnosno »službena iskaznica sanitarni inspektor« (obrazac »B«), 5. mjesto za sliku veličine 28x32 mm preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva, 6. ime i prezime nositelja iskaznice, 7. jedinstveni matični broj građana i 8. serijski broj iskaznice. b) na poleđini iskaznice: 9. tekst o ovlastima nositelja iskaznice, 10. evidencijski broj iskaznice, 11. nadnevak izdavanja iskaznice i 12. mjesto za pečat Ministarstva zdravstva i potpis ministra zdravstva.« Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija Propisi Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija, pojas Luka Opatija – kupalište Slatina. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvješćima banaka

Kratki pregled iz sadržaja o nadzornim izvješćima banaka Propisi Mijenja se i dopunjuje Uputa za sastavljanje nadzornih izvješća banaka koja je sastavni dio Odluke o nadzornim izvješćima banaka (»Narodne novine« br. 115/03). Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

Kratki pregled iz sadržaja o rudarstvu Propisi U Zakonu o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 27/91., 26/93., 92/94. i 35/95. – pročišćeni tekst) u članku 3. točki 3. riječ: »kremenski« zamjenjuje se riječju: »kremeni«. Točka 4. mijenja se i glasi. »4. arhitektonsko-građevni kamen;«. Točka 7. mijenja se i glasi: »7. tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, te ciglarska glina.« Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Kratki pregled iz sadržaja o ciljnoj cijeni utovljenih svinja Propisi Ovom Uredbom određuje se ciljna cijena utovljenih svinja domaće proizvodnje koje se nude na tržištu Republike Hrvatske. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trget

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trget Propisi Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Trget, na području naselja i luke Trget. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik Propisi Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik, za područje Mandalina – Kuline, sjeveroistok. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja

Kratki pregled iz sadržaja o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja Propisi Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze kod svinja. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o određivanju granice pomorskog dobra ..., o mjerama za suzbijanje ..., o iskaznici i znački sanitarnog inspektora, o određivanju granice pomorskog dobra ..., o nadzornim izvješćima banaka, o rudarstvu, o ciljnoj cijeni utovljenih svinja, o određivanju granice pomorskog dobra ...

Poslovni imenik - adresar

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Viktor model sport, obrt Viktor model sport, obrt Fructus, obrt Fructus, obrt Miatours d.o.o. Miatours d.o.o. Župa Požega Župa Požega Bonotex, obrt Bonotex, obrt Žiger d.o.o. Žiger d.o.o. Enkor d.o.o. Enkor d.o.o. CV Sistemi d.o.o. CV Sistemi d.o.o. Ibis d.o.o. Ibis d.o.o. Dječje kazalište Dječje kazalište Kbz Electronic Kbz Electronic Boćarski savez PGŽ Boćarski savez PGŽ Aeroklub Tandem Aeroklub Tandem ARK-Mihelić d.o.o. ARK-Mihelić d.o.o. Pogrebnik MIMA d.o.o. Pogrebnik MIMA d.o.o. Tornado, Zadar Tornado, Zadar Rezidencija Kaštelan Rezidencija Kaštelan ICE Group ICE Group Lider-Centar d.o.o. Lider-Centar d.o.o. Pro alarm d.o.o. Pro alarm d.o.o. Hrvatski imenik Imenik