Informacije o tehničkim zahtjevima i postupku ...

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisiju ugljičnoga dioksida i potrošnju goriva TPV 139 (izdanje 00)

Kratki pregled iz sadržaja o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisiju ugljičnoga dioksida i potrošnju goriva TPV 139 (izdanje 00) Propisi Ovim se pravilnikom uređuju tehnički zahtjevi i postupak homologacije vozila kategorije M11 s obzirom na određivanje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu

Kratki pregled iz sadržaja o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu Propisi Ovim Pravilnikom propisuju se sigurnosni zahtjevi koje moraju ispuniti pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu (u daljnjem tekstu: pirotehnička sredstva) glede mase, kemijskog sastava, vrste materijala, jačine zvuka, dometa, vremena aktiviranja, učinkovitosti i drugih značajki te uvjeti za njihovu podjelu. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Kratki pregled iz sadržaja o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Propisi (1) Ovim pravilnikom utvrđuje se broj učenika u redovitom razrednom odjelu, broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu i broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. (2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana

Kratki pregled iz sadržaja o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana Propisi Ovim se Pravilnikom propisuju pravila, postupci i određene norme u ekološkoj proizvodnji vlakana i preradi sirovina, njihovo podrijetlo, vrste, popis dopuštenih i zabranjenih sastojaka u preradi vlakana, sredstava za preradu, pomoćna sredstva, boje i pigmenti, te ostale tvari koje postaju dio tekstila, uvjete rada i plan zbrinjavanja otpada. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

Kratki pregled iz sadržaja o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija Propisi Za obavljanje poslova držvne uprave ustrojavaju se držvna ministarstva, ministarstva, državne upravne organizacije i upravne organizacije u sasta,vu ministarstva. A) Drižavna ministarstva Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta

Kratki pregled iz sadržaja o upravljanju i nadzoru vodenog balasta Propisi U cilju unapređenja zaštite okoliša ovim se pravilnikom utvrđuju načela i postupci upravljanja i nadzora vodenog balasta na plutajućim i plovnim objektima, dok borave i plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske. Ovaj pravilnik primjenjuje se na sve trgovačke brodove neovisno o njihovoj državnoj pripadnosti, kao i druge plutajuće i plovne objekte građene tako da mogu krcati vodeni balast, a koji uplovljavaju u luke u Republici Hrvatskoj ili plove unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem ili zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske. Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na trgovačke brodove i druge plutajuće i plovne objekte koji isključivo plove ili borave u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Sve ili neke odredbe ovog pravilnika mogu se naredbom ministra mora, turizma, prometa i razvitka primijeniti na sve ili određene brodove iz stavka ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji

Kratki pregled iz sadržaja o društveno poticajnoj stanogradnji Propisi U Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01. i 82/04.), u članku 3. stavku 3. iza riječi: »fizičkih osoba« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »kao i osobama iz članka 52. stavka 4. Zakona o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/96. i 48/98.) koje koriste stan namijenjen za nadstojnika zgrade« brišu se. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti

Kratki pregled iz sadržaja o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti Propisi (1) Ovim se Pravilnikom propisuje visina naknade za koncesije, dozvole, prijave i ovlasti, visina naknade za podnošenje zahtjeva za dozvolu za obavljanje telekomunikacijskih usluga i za podnošenje pisane prijave za obavljanje telekomunikacijskih usluga, te visina naknade koja se plaća za preuzimanje natječajne dokumentacije i za sudjelovanje u postupku javnog natječaja (u daljnjem tekstu: naknada), ovisno o vrsti telekomunikacijske usluge ili djelatnosti te području na kojem se obavlja usluga ili djelatnost, kao i način plaćanja za: a) koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži: 1. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži NMT-450i, 2. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži GSM 900, 3. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži GSM/DCS-1800, 4. za telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži UMTS, 5. za telekomunikacijske usluge u ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o društveno poticajnoj stanogradnji, o plaćanju naknade za obavljanje ..., o tehničkim zahtjevima i postupku ..., o sigurnosnim zahtjevima ..., o broju učenika u redovitom ..., o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana, o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava ..., o upravljanju i nadzoru vodenog balasta

Poslovni imenik - adresar

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: RK Viro Virovitica RK Viro Virovitica Gradsko kazalište lutaka Split Gradsko kazalište lutaka Split Beta Commerce d.o.o. Beta Commerce d.o.o. Audio puls Audio puls MB automobili MB automobili SŠ Vladimira Preloga SŠ Vladimira Preloga Praonica rublja Katalinić Praonica rublja Katalinić Orebić Roso Orebić Roso Video klub Buba Video klub Buba Korak dalje Korak dalje Studio Nada Studio Nada Zagorski skijaški klub Zagorski skijaški klub Ina Osijek Petrol Ina Osijek Petrol CroMSIC CroMSIC NOTA, agencija NOTA, agencija A-tours, agencija A-tours, agencija Baletna škola Baletna škola Obrtnička komora Osijek Obrtnička komora Osijek Žaruljica Žaruljica Apartmani Sentić Apartmani Sentić Hrvatski imenik Imenik