Informacije o određivanju granice pomorskog dobra ...

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sutivan

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sutivan Propisi Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Sutivan, predio kamenolom Bobovišće – Petrale. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

Kratki pregled iz sadržaja o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje Propisi 1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje. 2) Ovaj Pravilnik ne odnosi se na perad za izložbe, smotre ili natjecanja. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova

Kratki pregled iz sadržaja o uvjetima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova Propisi Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove u kojima se izvodi nastava za studente višeg i visokog obrazovanja zdravstvenog usmjerenja, dodiplomska i poslijediplomska nastava. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru

Kratki pregled iz sadržaja o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru Propisi Ovim Pravilnikom propisuje se način korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova na moru sa posebnog računa u okviru državnog proračuna. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka prikupljena su temeljem odredbe članka 7. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split Propisi Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Split, za predio od Zente do Duilova. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Kratki pregled iz sadržaja o Hrvatskoj radioteleviziji Propisi (1) Hrvatska radiotelevizija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čije se ustrojstvo i način rada uređuju ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega. (2) Osnivač javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica Propisi Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica, predio Plani Rat. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Kratki pregled iz sadržaja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Propisi U Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 143/02.) u članku 1. iza riječi: »Zakonom« dodaju se riječi: »u cilju zaštite osoba s invaliditetom«, a riječi: »na otvorenom tržištu rada i pod« zamjenjuju se riječima: »pod općim i«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o određivanju granice pomorskog dobra ..., o profesionalnoj rehabilitaciji ..., o određivanju granice pomorskog dobra ..., o uvjetima zdravlja životinja pri ..., o uvjetima koje moraju ispunjavati ..., o načinu korištenja sredstava ..., o određivanju granice pomorskog dobra ..., o Hrvatskoj radioteleviziji

Poslovni imenik - adresar

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Element d.o.o. Element d.o.o. Kopi-AS d.o.o. Kopi-AS d.o.o. Böhler - Uddeholm Böhler - Uddeholm Bibus AG Bibus AG MNK Zagreb MNK Zagreb Crimson, obrt Crimson, obrt Zoo-vili.hr Zoo-vili.hr Zum distribucija Zum distribucija Dom Baketarić Dom Baketarić Vita Centar Vita Centar Solara Design Solara Design Šild d.o.o. Šild d.o.o. Okiroto d.o.o. Okiroto d.o.o. Prozirni namještaj d.o.o. Prozirni namještaj d.o.o. Klinika za tumore - Zagreb Klinika za tumore - Zagreb Grupa CONER Grupa CONER Općina Primošten Općina Primošten Altex, obrt Altex, obrt Dječji vrtić Medveščak Dječji vrtić Medveščak Danigo d.o.o. Danigo d.o.o. Hrvatski imenik Imenik