Informacije o charter licenci, visini naknade ...

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Naredba o izmjeni Naredbe o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom

Kratki pregled iz sadržaja o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom Propisi U točki II. Naredbe o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom (»Narodne novine« br. 3/02 i 134/02) u stavku 2., alineja treća mijenja se i glasi: »200,00 kuna za svako strano plovilo na ime naknade za rad Vijeća za dodjelu Odobrenja za iznajmljivanje jahti i brodica pod stranom zastavom (charter licenca) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.« Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o izmjeni Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu

Kratki pregled iz sadržaja o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu Propisi U Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu (»Narodne novine«, broj 143/2006), u Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2007. godini po županijama – Tablica 1., mijenjaju se iznosi u stupcu 4 – Centri za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev i stupcu 5 – Domovi za starije i nemoćne osobe, te iznosi u stupcu 8 – Sveukupne obveze za decentralizirane funkcije, na način kako je to navedeno u Zbirnom pregledu sredstva za decentralizirane funkcije za 2007. godinu po županijama – Tablica 1., koji je sastavni dio ove Uredbe. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o Narodnoj banci Hrvatske

Kratki pregled iz sadržaja o Narodnoj banci Hrvatske Propisi Narodna banka Hrvatske je centralna banka Republike Hrvatske. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Kratki pregled iz sadržaja o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Propisi Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni 1. Zakon o poduzećima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90). 2. Zakon o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 17/90). 3. Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 6/86). 4. Zakon o zadrugama ("Službeni list SFRJ", br. 3/90). 5. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima ("Službeni list SFRJ", br. 64/73). 6. Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi ("Službeni list SFRJ", br. 53/77, 24/86 i 17/90). 7. Zakon o odgovornosti za nuklearne štete ("Službeni list SFRJ", br. 22/78). Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Kratki pregled iz sadržaja o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Propisi Ovim Pravilnikom utvrđuje se način provođenja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje pojava zaraznih bolesti, te suzbijanja širenja zaraznih bolesti. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjaka

Kratki pregled iz sadržaja o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjaka Propisi 1) Ovaj Pravilnik određuje veterinarsko-zdravstvene uvjete koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe u obavljanju djelatnosti izlova, uzgoja, pročišćavanja i stavljanja u promet živih školjaka, namijenjenih za ljudsku prehranu u sirovom stanju ili za preradu. 2) Ovaj Pravilnik, u obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se i na bodljikaše, plaštenjake i morske puževe, osim odredbi koje se odnose na pročišćavanje. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o uvjetima za obavljanje arheološkog istraživanja spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Kratki pregled iz sadržaja o uvjetima za obavljanje arheološkog istraživanja spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske Propisi Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje arheoloških istraživanja spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava

Kratki pregled iz sadržaja o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava Propisi Ovim Pravilnikom propisuje se postupanje policije prilikom provedbe posebne mjere premještanja motornog vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava, zatečen u počinjenju prekršaja te način podmirenja troškova nastalih premještanjem vozila. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o uvjetima za obavljanje arheološkog ..., o načinu provedbe posebne mjere ..., o charter licenci, visini naknade ..., o načinu izračuna iznosa pomoći ..., o Narodnoj banci Hrvatske, o preuzimanju saveznih zakona ..., o načinu obavljanja obvezatne ..., o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima ...

Poslovni imenik

Veliki poslovni imenik sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Imenik Novi upisi i ažuriranje imenika: Apartmani Marko, Nin Apartmani Marko, Nin KUD Kraluš KUD Kraluš Hotel Express International d.o.o. Hotel Express International d.o.o. Apartmani Toni Apartmani Toni Mozaik psihologija Mozaik psihologija Vema-Prom d.o.o. Vema-Prom d.o.o. Ilkom d.o.o. Ilkom d.o.o. Forma-Lok d.o.o. Forma-Lok d.o.o. Transadria d.d. Transadria d.d. Autoškola Kontakt Autoškola Kontakt Pansion Tina Pansion Tina Hena Com Hena Com HNK Split HNK Split V385.hr V385.hr AS-Sliško AS-Sliško Udruga Prve HNL Udruga Prve HNL Villa Sandrina Villa Sandrina Joico - Anoks d.o.o. Joico - Anoks d.o.o. Zapuntel Zapuntel Linco d.o.o. Linco d.o.o. Hrvatski imenik Imenik