Informacije o utvrđivanju cijena naftnih derivata

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata

Kratki pregled iz sadržaja o utvrđivanju cijena naftnih derivata Propisi Ovim Pravilnikom utvrđuje se najviša razina cijena naftnih derivata za pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: osobe) koje se bave proizvodnjom i/ili uvozom naftnih derivata i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o državnim potporama

Kratki pregled iz sadržaja o državnim potporama Propisi Ovom Uredbom uređuje se sadržaj, postupak i bitni elementi za ocjenu sukladnosti državnih potpora s odredbama Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/2005). I. SADRŽAJ OCJENE SUKLADNOSTI Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika

Kratki pregled iz sadržaja o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika Propisi Ovim se pravilnikom propisuje obrazac službene iskaznice koju nose školski nadzornici odnosno viši školski nadzornici Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: nadzornik), način izdavanja i zamjene iskaznice te način vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ...

Kratki pregled iz sadržaja o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ... Propisi Osnovice osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri) iz članka 10. točke 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), ako rade s punim radnim vremenom, bez obzira na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu, određuju se prema stupnju stručne spreme stečene nakon završene izobrazbe i to: 1) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (VSS) u svoti od 4.199,00 kn 2) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (VŠS ili VKV radnik) u svoti od 4.011,00 kn 3) za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (SSS ili KV radnici) u svoti od 3.047,00 kn. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

Kratki pregled iz sadržaja o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske Propisi U Zakonu o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 23/95.) u članku 95. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi: - vojniku, dočasniku i nižem časniku kada napuni 55 godina života i 35 godina mirovinskog staža; višem časniku kada napuni 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža i generalu, odnosno admiralu kada napuni 65 godina života i 40 godina mirovinskog sta Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika

Kratki pregled iz sadržaja o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika Propisi U Pravilniku o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika, u članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »(2) Povjerenik može istovremeno izvršavati zaštitni nadzor, odnosno rad za opće dobro, s najviše tri osuđenika u slučaju kad nema pomoćnika povjerenika, odnosno s najviše šest osuđenika u slučaju kad ima pomoćnika povjerenika.«. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Slavonski Brod

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Slavonski Brod Propisi Međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije Slavonski Brod nalazi se u Slavonskom Brodu na 363 + 500 r/km kod mosta preko rijeke Save koji povezuje Slavonski Brod i Bosanski Brod, a obuhvaća katastarske čestice 3675 i 3676 k.o. Slavonski Brod. Granični prijelaz je smješten na lijevoj obali rijeke Save na prilazu državne ceste D-53 mostu preko rijeke Save uz županijsku cestu Ž-4205, a omeđen je rečenim cestama i mostom. Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Slavonski Brod proteže se od granične crte na mostu preko rijeke Save na jugu, tj. od kinete plovnog puta, te preko mosta državnom cestom D-53 u smjeru sjevera, a potom u smjeru istoka i završava na raskrižju državne ceste D-53 i županijske ceste Ž-4205. U područje graničnog prijelaza ulazi i cjelokupna konstrukcija mosta od državne granice prema Republici Hrvatskoj. Dužina graničnog prijelaza iznosi 390 metara tj. od granične crte na mostu na rijeci Savi do ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika

Kratki pregled iz sadržaja o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika Propisi U svim odredbama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice (»Narodne novine« br. 10/09) riječi: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »HAKOM« u odgovarajućem padežu, a riječi: »ovim Pravilnikom«, »ovog Pravilnika« i »ovaj Pravilnik«, zamjenjuju se riječima: »ovim pravilnikom«, »ovog pravilnika« i »ovaj pravilnik«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o određivanju područja stalnog ..., o načinu rada unutarnje ustrojstvene ..., o utvrđivanju cijena naftnih derivata, o državnim potporama, o iskaznici školskog nadzornika i višeg ..., o osnovicama osiguranja ..., o službi u oružanim snagama Republike ..., o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi ...

Poslovni imenik

Veliki poslovni imenik sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Imenik Novi upisi i ažuriranje imenika: MaRCo-Zagreb d.o.o. MaRCo-Zagreb d.o.o. Marco Polo, Medulin Marco Polo, Medulin Dalmacija tuning Dalmacija tuning Plavi horizont Plavi horizont Bertid d.o.o. Bertid d.o.o. Put Slanice, apartmani Put Slanice, apartmani Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez BMW Auto Klub BMW Auto Klub Apartmani Smiljanić Apartmani Smiljanić Terra Primošten Terra Primošten Hermes-inter d.o.o. Hermes-inter d.o.o. Gotalovo tisak Gotalovo tisak Slavonija MK d.o.o. Slavonija MK d.o.o. Milsing d.o.o. Milsing d.o.o. Adria Grupa d.o.o. Adria Grupa d.o.o. Stivanja d.o.o. Stivanja d.o.o. Slatinska banka d.d. Slatinska banka d.d. PC Pakrac d.o.o. PC Pakrac d.o.o. Vitomir Ivanjek Vitomir Ivanjek Iločki podrumi d.d. Iločki podrumi d.d. Hrvatski imenik Imenik