ŽENSKO PODUZETNIŠTVO
PREGLED PROIZVODA, PONUDA, USLUGA I INFORMACIJA
 
 

Link na opširniji pregled poslovnih informacija Žensko poduzetništvo

U centru za poduzetništvo obavljaju se poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Centar izrađuje, potiče i provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora te razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa.
Izrađujemo analize o stanju lokalnog gospodarstva te analize i izvješća o provedbi programa, projekata i poticajnih mjera u ostvarivanju ciljeva razvoja malog gospodarstva te predlažemo i osiguravamo inicijalna sredstva za provedbu programa razvoja malog i ženskog poduzetništva. Pratimo dodjelu poticaja, državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svog djelokruga u suglasju s propisima o državnim potporama.

 
 
Web portal za poslovne informacije
Ažurirano: 5. 12. 2022.