POSLOVNE INFORMACIJE
PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA O RADU
 
 

Ugovor o djelu: kada, kako, koliko poreza i druga pitanja Ugovor o djelu

Ugovorom o djelu između dva subjekta (ugovorne strane) dogovora se određeni posao, izrada, preinaka, popravak stvari (najčešće pokretne stvari) ili izvršenje konkretnog, intelektualnog ili fizičkog djela.
Najviše se uz to veže uz ugovor o građenju pa i ugovor o autorskom djelu. Druga strana je izvoditelj (izvođač, preuzimač) koja se obvezuje obaviti ugovoreno djelo. Ugovor o djelu je imenovani ugovor.
Ime mu je odredio Zakon o obveznim odnosima. To je dvostrano obvezni ugovor jer obveze postoje na strani naručitelja, ali i na strani izvršitelja. Po vrsti, to je teretan i naplatan ugovor. Jedan subjekt daje posao, a drugi taj posao obavlja uz naknadu. Poslovi po ugovoru o djelu mogu se obavljati svugdje gdje nalaže narav i vrsta posla te organizacija poslodavca, a može i u prostorijama poslodavca. Kod ugovora o djelu u pravilu nema kontinuiranog posla. Kod ugovora o djelu moguć je nadzor, a kod ugovora o radu radnik radi po uputama poslodavca. Kod ugovora o djelu nema uputa poslodavca jer se uglavnom radi po pravilima struke u skladu s naručenom djelu. To je rad po zanatu (lege artis).

 
 
Web portal za poslovne informacije
Ažurirano: 5. 12. 2022.