POSLOVNE NOVINE
PREGLED INFORMACIJA O JAVNOJ UPRAVI
 
 

Link na pregled poslovnih informacija Ponuda

U anglosaksonskoj teoriji se rado upotrebljava pojam javna uprava; kao skup javnih službi što osiguravaju izvršavanje brojnih zadaća od značenja za državu u cilju ostavrivanja javne koristi.
Također, javna se uprava definira kao; izvršavanje javne politike koju utvrđuju predstavnički oragni.

U jednoj od najstarijih definicija od M. Smrekara, uprava se promatra sa stajališta diobe vlasti kao treća grana djelatnosti državne vlasti. Profesor Krbek navodi da se izraz uprava gleda u dva osnovna smisla; u funkcionalnom smislu kao određena aktivnost ili djelatnost; i u organizacijskom smislu; organizam ili aparat koji to provodi. Inače, sam pojam uprave je vremenski uvjetovan, on se mijenja i mijenjat će se.

U zakonskim tekstovima, pojmom uprava, označavaju se određeni organizacijski oblici, vrste oragana koji obavljaju izvjesne funkcije.
Ustav RH govori o državnoj upravi; sadrži odredbe o vladi, županiji kao jedinici lokalne samouprave, te da se za obavljanje poslova državne uprave mogu u općini i kotaru ili gradu zakonom osnivati tijela lokalne uprave.
Njihovo ustrojstvo i djelokrug Ustav prepušta zakonu.
Zakon o sustavu državne uprave utvrđuje da su tijela državne uprave;
1) Ministarstva, 2) Državne upravne organizacije, 3) Županijski uredi (gradski uredi grada Zagreba).
Poslovi državne uprave su; neposredna provedba zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog nadzora, te drugi upravni i stručni poslovi.

 
 
Web portal za poslovne informacije
Ažurirano: 5. 12. 2022.